Μην χάσετε τις

Ευκαιρίες Εργασίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απόφοιτος TEI – AEI

Υποχρεωτική ξένη γλώσσα

Αγγλική γλώσσα Κάτοχος CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)CAMBRIDGE

Επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα

Γαλλική γλώσσα Κάτοχος DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)

ή Ιταλική γλώσσα Κάτοχος CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)

Άριστος Χειρισμός Η/Υ MS OFFICE

Όρεξη για δουλειά και επαγγελματική εξέλιξη

Ευχέρεια στην επικοινωνία

Ευγένεια – Ομαδικό Πνεύμα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

Υψηλές αποδοχές

Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου

Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ

Βonus παραγωγικότητας

Συνεχής εκπαίδευση

Επαγγελματική ανέλιξη

Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς στο μετρό)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ