Πρόγραμμα Φοίτησης ΙΕΚ

MISEL GROUP
Masterclass

Σπούδασε Κομμωτική στο ΙΕΚ MISEL GROUP. Ξεκινά εδώ την επιτυχία σου!

Σπούδασε με τους καλύτερους. Γίνε ο καλύτερος!

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

ή κάλεσε μας στο: 211 300 5000

Έκπτωση 15%
στην εγγραφή σας!

Promo Code: Misel20

ΗΜ
ΩΡΕΣ
ΛΕΠ
ΔΕΥ

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass θα σας βοηθήσει να κάνετε τα πρώτα βήματά σας στην Κομμωτική τέχνη.

Όλες οι βασικές τεχνικές σας περιμένουν στο ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass για να σας συναρπάσουν!

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

 • ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • ΥΓΙΕΙΝΗ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 • ΤΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ- MARKETING

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Εργαστήρια 

 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική
Αποκατάσταση!

Τα πιο διακεκριμένα Κομμωτήρια και Επιχειρήσεις Ομορφιάς έρχονται σε επαφή με το γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης των ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass, για να επανδρωθούν με προσωπικό.

Σπούδασε Κομμωτική στο ΙΕΚ MISEL GROUP. Ξεκινά εδώ την επιτυχία σου!

Σπούδασε με τους καλύτερους. Γίνε ο καλύτερος!

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

ή κάλεσε μας στο: 211 300 5000

Έκπτωση 15%
στην εγγραφή σας!

Promo Code: Misel20

ΗΜ
ΩΡΕΣ
ΛΕΠ
ΔΕΥ

Γιατί να επιλέξω το Ιδιωτικό
ΙΕΚ Κομμωτικής
MISEL GROUP Masterclass;

To ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass, είναι Αδειοδοτημένο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ), από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, με Αριθμό Άδειας 124396/Κ6.

Οι σχολές κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass λειτουργούν στο χώρο της εκπαίδευσης πάνω από 65 χρόνια.

Όλη αυτή η μακρόχρονη εμπειρία, σε συνδυασμό  με τις νέες τάσεις και τεχνικές οι οποίες ενσωματώνονται συνεχώς στο πρόγραμμα σπουδών μας, δίνουν στο ιδιωτικό ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass το πλεονέκτημα να μπορεί να σας προσφέρει όλα τα εφόδια που χρειάζεστε, για μια επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη.

Το ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass, είναι Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας.

Με Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε) και αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5, σύμφωνα με την αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Τα ΙΕΚ εντάσσονται στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής να εγγραφεί και να παρακολουθήσει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ειδικότητα επιλογής του.
Τα ΙΕΚ δέχονται στις ειδικότητες τους απόφοιτους λυκείου όπως και απόφοιτους ή σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αντίστοιχης ειδικότητας άνευ ηλικίας)

Πρόσληψη στο Δημόσιο.

Ο διπλωματούχος του ιδιωτικού ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Διάρκεια σπουδών.

 • Οι σπουδές στο ΙΕΚ Κομμωτικής MISEL GROUP Masterclass διαρκούν 5 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 4 εξάμηνα αφορούν φοίτηση στην σχολή και 1 εξάμηνο αποτελεί την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

 • Η πρακτική άσκηση ξεκινά μετά το τέλος του Δ’ εξαμήνου.

 • Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Σπούδασε Κομμωτική στο ΙΕΚ MISEL GROUP. Ξεκινά εδώ την επιτυχία σου!

Σπούδασε με τους καλύτερους. Γίνε ο καλύτερος!

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

ή κάλεσε μας στο: 211 300 5000

Έκπτωση 15%
στην εγγραφή σας!

Promo Code: Misel20

ΗΜ
ΩΡΕΣ
ΛΕΠ
ΔΕΥ

Συνεργάτες

Στο Ι.Ι.Ε.Κ. MISEL GROUP Masterclass γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ).
Στο Α’ εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Ενιαίων / Γενικών Λυκείων, για 4 εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο πρακτικής (εκτός αν υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία).
Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (εκτός αν υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία).
Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης και 1 εξάμηνο πρακτικής (εκτός αν υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία).

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, πραγματοποιείται η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου τον Οκτώβριου και του εαρινού εξαμήνου τον Φεβρουάριο.
Η προθεσμία εγγραφών για τα τμήμα του Οκτωβρίου είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα του μήνα.
Οι προθεσμίες εγγραφών μπορεί να παραταθούν, με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Για ΕΛΛΗΝΕΣ υπηκόους:
•Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΝΙΑΙΟ, ΤΕΛ, ΕΠΑΣ / ΕΠΑΛ) (2 Φωτοτυπίες απλές)
•Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 Φωτοτυπίες απλές)
•4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
•Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
•Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
•Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.

Για ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ υπηκόους, αποφοίτους Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
•Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΝΙΑΙΟ, ΤΕΛ, ΕΠΑΣ / ΕΠΑΛ) (2 Φωτοτυπίες απλές)
•Διαβατήριο σε ισχύ (σπουδαστή και γονέων) (2 Φωτοτυπίες απλές)
•Άδειας παραμονής σε ισχύ (σε αντίθετη περίπτωση Βεβαίωση από Υπηρεσία Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση) (2 Φωτοτυπίες απλές)
•4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
•Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
•Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
•Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση μη θεωρημένης άδειας παραμονής ή διαβατηρίου.

Για ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ υπηκόους, αποφοίτους εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
•Αντιστοιχία τίτλου σπουδών – ισοτιμία με ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η διαδικασία είναι η εξής:
– μετάφραση του τίτλου σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής με την σφραγίδα της Χάγης στην Μεταφραστική Υπηρεσία, παράρτημα του Υπ. Εξωτερικών,
– προσκόμιση του μεταφρασμένου εγγράφου στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του σπουδαστή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
•Διαβατήριο σε ισχύ (σπουδαστή και γονέων) (2 Φωτοτυπίες απλές)
•Άδειας παραμονής σε ισχύ (σε αντίθετη περίπτωση Βεβαίωση από Υπηρεσία Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση) (2 Φωτοτυπίες απλές)
•4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
•Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
•Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
•Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητο μόνο σε περίπτωση μη θεωρημένης άδειας παραμονής ή διαβατηρίου.

Για ΕΛΛΗΝΕΣ υπηκόους, αποφοίτους εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
•Αντιστοιχία τίτλου σπουδών – ισοτιμία με ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (διαδικασία: μετάφραση του τίτλου σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής – με την σφραγίδα της Χάγης- στην Μεταφραστική Υπηρεσία, παράρτημα του Υπ. Εξωτερικών,
•προσκόμιση του μεταφρασμένου εγγράφου στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του σπουδαστή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
•Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 Φωτοτυπίες απλές)
•4 πρόσφατες φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου ταυτότητας
•Αποδεικτικό ΑΦΜ (σπουδαστή και γονέων) (Φωτοτυπία)
•Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία)
•Λογαριασμός (ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής τηλεφωνίας) του εγγραφόμενου ή μέλους της οικογένειας.

Οι σπουδαστές των ΙΙΕΚ δικαιούνται αναβολή στράτευσης για σπουδές μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Φοιτώντας στο Ι.Ι.Ε.Κ. MISEL GROUP Masterclass οι υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας έχουν το δικαίωμα ως σπουδαστές να πάρουν αναβολή στράτευσης για το χρόνο των σπουδών τους.
Προκειμένου να τύχει αναβολής στράτευσης ένας σπουδαστής οφείλει με την εγγραφή του στο Ι.Ι.Ε.Κ. MISEL GROUP Masterclass να προσκομίσει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο πιστοποιητικό εγγραφής που θα του το χορηγήσει μετά από αίτησή του η γραμματεία της σχολής.
Ομοίως, οφείλει αμέσως μετά το πέρας των σπουδών του να προσκομίσει πιστοποιητικό σπουδών για διακοπή της αναβολής του.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία.

Το Ι.Ι.Ε.Κ. MISEL GROUP Masterclass χορηγεί κατόπιν αιτήσεως, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις (τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς).

Οι σπουδαστές κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα διατηρούν το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές.

•Οι σπουδαστές των ΙΙΕΚ, σύμφωνα με την 1649/31/14-06-2016 απόφαση του ΟΑΕΔ, συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να διατηρούν τυχόν δικαίωμα καταβολής της επιδότησης ανεργίας.
•Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδόματα και Κρατικές Υποτροφίες όταν προκηρύσσονται.

Η επαγγελματική επιτυχία είναι άμεσα εξαρτώμενη από το επίπεδο των σπουδών!

11062b_2de488669ca048f2b47b5476d9a77329_mv2.png
σχολή-barber.png

Η επαγγελματική επιτυχία είναι άμεσα εξαρτώμενη από το επίπεδο των σπουδών!

hairstyle1.jpg