Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή

στο ΙΕΚ , στο πρόγραμμα σπουδών κομμωτικής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και παρακαλώ όπως εγκριθεί η εγγραφή μου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για ενήλικους σπουδαστές:


Δηλώνω ότι ως σπουδαστής στο Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ MISEL GROUP, αναλαμβάνω την υποχρέωση να υπακούω όλους τους κανόνες και κανονισμούς της MISEL GROUP, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από τις εξουσιοδοτημένες αρχές και μου παραδόθηκαν από την γραμματεία ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. Η υπογραφή μου κάτωθεν υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται είναι πλήρεις με ακρίβεια σωστές και σε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής θα ενημερώσω την γραμματεία.

Για ανήλικους σπουδαστές:


Δηλώνω ότι ως κηδεμόνας του σπουδαστή στο Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ MISEL GROUP , αναλαμβάνω την υποχρέωση να τον ενημερώσω και να υπακούει όλους τους κανόνες και κανονισμούς της MISEL GROUP οι οποίοι έχουν συνταχθεί από τις εξουσιοδοτημένες αρχές και μου παραδόθηκαν από την γραμματεία ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. Η υπογραφή μου κάτωθεν υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται είναι πλήρεις με ακρίβεια σωστές και σε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής θα ενημερώσω την γραμματεία.

Η αίτηση εγγραφής παραλαμβάνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης, όλα τα προσωπικά στοιχεία παραμένουν με πλήρη εχεμύθεια και διακριτικότητα και δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς, από την φοίτηση του ανωτέρω σπουδαστή. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας MISEL GROUP Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ επικοινωνούν μαζί σας και μόνο, στα ανωτέρω στοιχεία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Σπουδαστής
1. Απολυτήριο Λυκείου
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ
4. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες
5. Βεβαίωση εργοδότη με το ωράριο εργασίας (για εργαζόμενους σπουδαστές)
Κηδεμόνας
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Λογαριασμός ΔΕΚΟ

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας επιλέγοντας το παρακάτω πεδίο

Πρόλαβε την ειδική έκπτωση -33%
στα δίδακτρα του ΙΕΚ

Ισχύει έως 30/06/24

Καλέστε μας